İSG ve Çevre Politikamız

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Politikamız

METAG, yürütmekte olduğu tüm projelerde çalışanları için en yüksek derecede iş sağlığı ve güvenliği standartlarını sağlamaya ve sürdürmeye, her zaman ve her projede güvenli ve sağlıklı bir iş ortamı yaratmaya büyük önem vermektedir. Bu standartları sağlayabilmek için, faaliyetlerimizden etkilenecek tüm kişilerin zarar görme riskini en aza indirmeyi amaçlayan sağlık ve güvenlik hedefleri koymak amaçlarımızdan biridir. METAG, tüm kurum ve taşeron çalışanları için kazaları, tehlikeli durumları, çalışanların sağlıklarına ve güvenliklerine zarar verebilecek her türlü olayı önlemek ya da sayısını azaltmak için uygulanabilir ve mantıklı sağlık ve güvenlik tedbirlerini almakta, işçi sağlığı ve işçi güvenliği ile ilgili tüm yasal zorunluklara tamamen uymaktadır. Bu hedeflerin gerçekleştirebilmesi için METAG, üstlendiği bütün projelerde sorumluluklarıyla ilgili konularda proje yönetim ekiplerini yönlendirmek, güvenli çalışma ortamlarını teşvik etmek, belli başlı İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Prosedürleri’ni içeren İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Planını oluşturmak, yürütmek, ve devamlılığını sağlamak olan bir İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Müdürü atamaktadır. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Prosedürleri, farklı ülkelerde çalışan personelin, çalıştığı ülkedeki yasal düzenlemeleri yerine getirmesini, kendileri ve başkaları için tehlike oluşturabilecek aksiyonlardan kaçınmasını, kişisel yaralanmalarla ve üstlerine maddi hasarlarla sonuçlanabilecek tüm faaliyet ve durumları rapor etmesini sağlamak amacıyla oluşturulmakta olup her departmanın veya birimin kendi çalışanlarına İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Eğitimi vermesini ve operasyonlarında İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Politikaları’nın uygulanabilmesi için gerekli imkanları sağlamasını gerektirmektedir. Kurulmuş olan güvenlik düzenlemeleri ve kurallarına aykırı hareketlere müsamaha gösterilemeyecek ve en yüksek sağlık ve güvenlik standartlarının yürütülebilmesi ve devamlılığının sağlanabilmesi için yeterli yaptırımlar uygulanacaktır.

Çevre Politikamız

METAG’ın Çevre Politikası; her bireyin ve organizasyonun çevrenin korunması için yasal ve sosyal sorumluluğu bulunduğu anlayışı üzerine kurulmuştur. Türkiye’de ve yurtdışında doğayı ve çevreyi etkileyebilecek projeleri yürüten lider İnşaat Müteahhitlerinden birisi olarak çevremize yönelebilecek tehditleri azaltmanın en önemli görevlerimizden biri olduğunun bilincindeyiz.

METAG’ın üstlendiği tüm projelerdeki hedefi, ekonomik başarı sağlamanın yanısıra, tüm faaliyetlerimizde kirliliğin ve çevresel bozulmanın etkilerini azaltacak uygulamaları yürürlüğe koymaktır. Bu hedefin başarılması için, ISO 14001’e uygun Çevresel Yönetim Sistemi kurulmuştur ve uygulanmaktadır.

Uygulanmakta olan Çevresel Yönetim Sistemimize göre; kirliliği ve çevresel  etkilenmeyi düşünerek, faaliyetlerimizi çevreye zarar vermeden sağlayabilmek için, sürekli olarak tüm proje faaliyetlerimizi gözden geçiriyor ve kontrol ediyoruz. Çevre koruyucu yasalara, düzenlemelere ve sözleşmelerde belirlenmiş gerekliliklere uymaya özen gösteriyoruz. Etkin kontrollerin ve çevresel etkileri önleyen ya da en aza indiren yaptırımların uygulanması için her tür çabayı gösteriyoruz.

Projelerimizde çevre politikalarının uygulanması tüm çalışanlarımızın sorumluluğu olarak kabul edilmektedir. Çevresel Yönetim Sistemimize göre Çevresel Program ile birlikte  belirli çevresel  problemlere karşı önlemleri içeren Spesifik Prosedürler, İş Yönergeleri ve Metodları da belirlenmektedir. 

Firmamız vizyonu doğrultusunda ISO 14001:2015 standardı gereği çevre politikamız;

  • Çevre kirlenmesine etki eden şirket içi ve dışı etkenleri en aza indirerek çevrenin korunmasını sağlamak,
  • Kaynakları etkin ve akılcı bir şekilde kullanmak,
  • Geri dönüşüm teknolojisi uygulamak,
  • Şirket içinde ve dışında çevre ile ilgili eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri organize etmek, bu tür faaliyetlere destek vermek,
  • Sürekli iyileştirme ve gelişmeyi sağlamak,
  • Mevcut yasalardan doğan yükümlülüklerini yerine getirmek,
  • Uygunluk yükümlülüklerini yerine getirmek,
  • Çevre performansının arttırılması için çevre yönetim sistemini sürekli iyileştirmek,
  • Bütün faaliyet sahalarında çevre bilincini sistematik ve düzenli bir şekilde sağlamak üzere çevre yönetim sistemini benimsemek ve gereklerini yerine getirmek,

için gereklilikleri yerine getirmeyi çevre politikamız olarak taahhüt ederiz.