Kalite Politikamız & Belgelerimiz

METAG Yönetimi, etkin bir Kalite Yönetimi ve Kalite Güvencesi politikası uygulamasını taahhüt etmektedir. Hedefimiz, üstlenilen her bir projenin bir yandan kendi bütçesi içerisinde tamamlanmasını sağlamak iken diğer yandan da sözleşmelerinde yazılı şartlara uygun olarak yürütülmesi ve yapımının her aşamasında Müşteri memnuniyetinin sağlamasıdır. Müşterilerimiz tarafından nasıl algılandığımızı anlamak çok önemli olduğundan üstlenilen işlerin planlaması ve yürütülmesinde elimizden gelenin en iyisini yapmak vazgeçilmezimiz olmuştur.

Bu hedefin gerçekleştirilmesi için firmamız bünyesinde DIN, EN ve ISO 9001’e uygun Kalite Yönetim Sistemi kurulmuş ve yürütülmekte olup; ürün kalitesini etkileyecek işleri gerçekleştiren tüm personelimizin Müşteri memnuniyetini sağladığını garanti altına alacak kalite hedefleri belirlenmiştir. Projelerin yürütülmesi ve tamamlanması sürecinde yeterli kalitenin sağlanması nitelikli personel kullanımı yanında sahip olduğumuz en gelişmiş teknolojik ekipman imkanlarımızla garanti edilmektedir. Bu amaçla personelimize sürekli olarak gerekli her türlü gelişmiş eğitimler sağlanmaktadır.

Üst Yönetimimiz, bir yandan yürütülmekte olan projelerimizde Kalite Yönetim Sistemi’nin eksiksiz uygulanmasına ve sürekli geliştirilmesine çalışırken diğer yandan da gerekli olan durumlarda firmamızın ekonomik hak ve menfaatlerini korunması hususuna da azami dikkat göstermektedir.

Taşeronlarımızın kurduğumuz Kalite Yönetim Sistemi gereksinimlerini yerine getirme yükümlülükleri, sözleşmelerine konulan maddelerle güvence altına alınmaktadır.

Firmamız vizyonu doğrultusunda ISO 9001:2015 standardı gereği kalite politikamız;

 • Gelişen ve güncel teknolojileri kullanmak ve sektördeki gelişmeleri yakından takip ederek ürün kalitesini sürekli yükseltmek ve müşteri beklentilerini aşan bir üretim gerçekleştirmek
 • En uygun, en doğru ve en ekonomik çözümleri en hızlı biçimde üreterek daha sonra ortaya çıkabilecek uygunsuzlukların önüne geçmek
 • Müşterinin ihtiyaç ve beklentilerini en üst seviyede karşılayan bir anlayış içinde güvenilir bir firma olmak
 • Politikamız doğrultusunda kalite hedeflerimize ulaşmak için kalite anlayışımızın sürekliliğini sağlayarak içinde bulunduğumuz topluma ve çevreye saygılı, örnek bir kuruluş olmak
 • Politkamız doğrultusunda çalışnalarımız ile hedeflerimize ulaşmak için gerekli tüm eğitimleri vermek, uygun çalışma ortamını sağlamak ve bunu teknoloji ile destekleyerek bir aile olmak
 • Deneyim ve birikimimizi daha da artırarak ülke ekonomisine verdiğimiz hizmet kalitesi ile katkıda bulunmak
 • Müşteri memnuniyetini, çalışan memnuniyeti ve hizmet kalitemiz ile sağlamak 
 • Süreç ve yönetimde sistem yaklaşımı ile, maksimum iletişim ve verimliliği sağlamak.
 • Verimlilik esasına dayalı olarak, sürekli iyileştirmeyi sürdürülebilir hale getirmek.
 • Uygulanabilir şartları yerine getirmek ve çalışan ile tedarikçileri katarak  etkin karar verme mekanizmasını sağlamak
 • Stratejilere bağlı kurumsal yönetim ile, tüm çalışanlarımıza liderliği aşılamak.

için yönetim olarak kalite yönetim sisteminin sürekliliği sağlamayı taahhüt ederiz.

 • ISO 9001
 • OHSAS 18001:2007
 • ISO 14001:2005
 • ISO 10002:2014