Kalite Politikamız & Belgelerimiz

METAG Yönetimi, etkin bir Kalite Yönetimi ve Kalite Güvencesi politikası uygulamasını taahhüt etmektedir. Hedefimiz, üstlenilen her bir projenin bir yandan kendi bütçesi içerisinde tamamlanmasını sağlamak iken diğer yandan da sözleşmelerinde yazılı şartlara uygun olarak yürütülmesi ve yapımının her aşamasında Müşteri memnuniyetinin sağlamasıdır. Müşterilerimiz tarafından nasıl algılandığımızı anlamak çok önemli olduğundan üstlenilen işlerin planlaması ve yürütülmesinde elimizden gelenin en iyisini yapmak vazgeçilmezimiz olmuştur.

Bu hedefin gerçekleştirilmesi için firmamız bünyesinde DIN, EN ve ISO 9001’e uygun Kalite Yönetim Sistemi kurulmuş ve yürütülmekte olup; ürün kalitesini etkileyecek işleri gerçekleştiren tüm personelimizin Müşteri memnuniyetini sağladığını garanti altına alacak kalite hedefleri belirlenmiştir. Projelerin yürütülmesi ve tamamlanması sürecinde yeterli kalitenin sağlanması nitelikli personel kullanımı yanında sahip olduğumuz en gelişmiş teknolojik ekipman imkanlarımızla garanti edilmektedir. Bu amaçla personelimize sürekli olarak gerekli her türlü gelişmiş eğitimler sağlanmaktadır.

Üst Yönetimimiz, bir yandan yürütülmekte olan projelerimizde Kalite Yönetim Sistemi’nin eksiksiz uygulanmasına ve sürekli geliştirilmesine çalışırken diğer yandan da gerekli olan durumlarda firmamızın ekonomik hak ve menfaatlerini korunması hususuna da azami dikkat göstermektedir.

Taşeronlarımızın kurduğumuz Kalite Yönetim Sistemi gereksinimlerini yerine getirme yükümlülükleri, sözleşmelerine konulan maddelerle güvence altına alınmaktadır.

  • ISO 9001
  • OHSAS 18001:2007
  • ISO 14001:2004